1. Produkty tworzone na zamówienie Użytkownika będą wysyłane w terminie około 1-5 dni roboczych od dnia otrzymania przelewu przez Usługodawcę.

2. Wysyłka towaru nastąpi za pośrednictwem kuriera, z którym współpracuje Usługodawcą i na adres zamieszkania wskazany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta w serwisie.

3. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

4. Cena za dostarczenie przesyłki kurierem będzie wskazana w zakładce zamówienia przed dokonaną akceptacją zamówienia.