Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny kontaktując się: tel. 732930517, e-mail: lampy@sielacz.com wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwracając zakupione rzeczy na własny koszt.

Zwracana kwota będzie niezwłocznie przelana na konto klienta po otrzymaniu paczki ze zwracaną rzeczą/rzeczami pod adres: Michał Siełacz, ul. Świstacza 29/11 70-798 Szczecin, na wskazane przez klienta konto bankowe.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

Michał Siełacz

Ul. Świstacza 29/11

70-798 Szczecin

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny. 

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto………………………………….

………………………

Podpis konsumenta