Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Zwracana kwota będzie niezwłocznie przelana na konto klienta po otrzymaniu paczki ze zwracaną rzeczą/rzeczami na wskazane przez klienta konto bankowe.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat Michał Siełacz, ul. Świstacza 29/11 70-798 Szczecin, tel. 732930517, e-mail: lampy@sielacz.com

–Ja/My()niniejszym informuję/informujemy()o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()umowy dostawy następujących rzeczy()umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

–Data zawarcia umowy()/odbioru()

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*)Niepotrzebne skreślić.